PRELIMINARNI FINALNI PROGRAM

Finalni program obuhvaća tematske blokove koji će se tijekom dva dana Foruma (21. i 22. listopada 2019.) detaljno obrađivati:

Ključni govornici

NULTI DAN Nedjelja, 20. listopada 2019.

Radionice - UKLJUČENO U REGISTRACIJU
(broj sudionika ograničen)
 
14:00 - 19:00 
 • USPOSTAVLJANJE "DESKA" ZA INTERNACIONALNE PACIJENTE TE POTREBNIH SLUŽBI ZA NJIHOVU PODRŠKU
  Emin Cakmak, Global Healthcare Travel Council - osnivač i počasni predsjednik, Turska
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE
  Dr Magdalena Rutkowska, direktorica, Medical Travel Partner, Poljska
 
 • DIGITALNI MARKETING U MEDICINSKOM TURIZMU
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE
 
 • MEDICINSKI WELLNESS I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI KAO INOVACIJA U HOTELSKOJ PONUDI "LIFESTYLE MEDICINE"
  Dr Lutz Lungwitz, German Association of Medical Wellness - predsjednik, Njemačka
  Dr Tomislav Majić, The Cardiac Rehabilitation Center at Smarjeske Spa - osnivač, Slovenija
  Dr Mladen Golubić, Center for lifestyle medicine - medicinski direktor, Cleveland Clinic, SAD
19:00 - 21:00
 • Prijem dobrodošlice

PRVI DAN Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

08:00-9:00
 • Registracija
09:00-09:30
 • Službeno otvaranje
09:30-09:50
 • Prezentacija sponzora: Dr Željko Burić, gradonačelnik: INVESTICIJSKE MOGUĆNOSTI U GRADU ŠIBENIKU
10:00-11:40
 • Panel: RAZVOJ CJELOGODIŠNJE DESTINACIJE ZDRAVLJA, SPORTA I TURIZMA - IZAZOVI!!!
  ► Jadranska regija kao cjelogodišnja rivijera - zajednički projekt Europske Unije?!
  ► Zdravstvena, sportska i turistička infrastruktura - preduvjet za lokalno stanovništvo i turiste

 • Uvodno predavanje: Iskustvo Turske u uspješnom razvoju globalne destinacije zdravstvenog turizma:
  Emin Cakmak, Osnivač i predsjednik Turkish Healthcare Travel Council, Turska

  Panelisti:
  Gari Cappelli, ministar turizma, Hrvatska
  Dr Vlasta Brozičević, Terme Selce, Hrvatska
  Dr Jasmina Knežević, Bolnica Bel medic, Srbija
  Dr Miljenko Bura, Inicijator AHT foruma, osnivač Medicinske Grupe i konzultant za zdravstveni turizam, Hrvatska

  Moderator:
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE

11:40-12:00
 • Predstavljanje projekata
12:00-13:30
 • Panel: INVESTICIJSKI POTENCIJAL U ZDRAVSTVU, SPORTU I TURIZMU ADRIATIK REGIJE

 • Panelisti:

  ◦ Zdenko Lucić - državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatska
  - Predstavnici zemalja Adriatic regije
  ◦ Jeff Blackard, CEO, Blackard Global, SAD
  ◦ Hrvoje Stojić, Direktor za ekonomska istraživanja, Hrvatska
  ◦ Marko Pažanin, Croatia Sotheby's International Realty - direktor/partner

  Moderator
  John Gašparac, izvršni direktor, PWC Hrvatska

13:30-14:30
 • Ručak
14:30-16:00
 • Panel: ZDRAVSTVENI TURIZAM EUROPE: SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

 • Panelisti:
  ◦ predstavnik ministarstva turizma RH
  ◦ Luke Savage, Izvršni direktor za međunarodne akvizicije i upravljanje - Medical Properties Trust, SAD
  ◦ Emin Cakmak, Global Healthcare Travel Council - osnivač i počasni predsjednik, Turska
  ◦ Dr Magdalena Rutkowska, direktorica, Medical Travel Partner, Poljska
  ◦ Ivana Kolar, Direktorica, Julius Rose d.o.o., Hrvatska
  ◦ Dr Vladimir Mozetič, predsjednik Kvarner Health Klaster, Hrvatska

  Moderator:
  ◦ Lutz Lungwitz, predsjednik, German Association of Medical Wellness, Njemačka

16:00-16:45
 • Prezentacija projekata
16:45-18:15
 • Panel: SENIOR EKONOMIJA: NOVE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI HOSPITALITIJA - UMJETNA INTELIGENCIJA

  Uvodno predavanje: Smart Medical City
  Marko Vukobratović,
  Dr. sc., Barrage, Osijek, Hrvatska

  Panelisti:                    
  Dr John Raffetto, izvršni direktor, Ambassador Care i American Adriatic Health LTC, Washington, SAD
  Marino Šabijan, Direktor, LUXHEAL, Zagreb, Hrvatska
  MedicalChain, London TBA
  Ericsson, Zagreb TBA

18:15-19:00
 • B2B umrežavanje

DRUGI DAN Utorak, 22. listopada 2019.

08:30-10:00
 •  Panel: ULAGANJA U BUDUĆNOST MEDICINE I ZDRAVSTVENOG TURIZMA

  Uvodno predavanje:
  Dr Prem Jagyasi, Dr Prem and Associates - osnivač, Dr Prem Web Magazine Network - osnivač, India/UAE
  Ante Simonić, Prof. Emeritus, Integrativna medicina, Hrvatska

  Panelisti:
  Dr Lutz Lungwitz, predsjednik, German Association of Medical Wellness, Njemačka
  Rick Shands, THAPI, London - Dubai - Sydney
  Dr Steven Pavletić, ACAP Potpredsjednik, President, Medicine & Health Sciences Section, SAD
  Dr Dražen Jurković, direktor, UPUZ, Hrvatska


  Moderator:
  Luke SavageIzvršni direktor za međunarodne akvizicije i upravljanje - Medical Properties Trust, SAD
10:00-10:45
 • Prezentacija projekata

10:45-11:00     

 • Pauza
11:00-12:30
 • Panel: EU FONDOVI U NOVOJ FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI 2021.-2027.

  ◊ Uvodno predavanje:
  Platforma za razvoj zdravstvenog turizma u Jadranskoj regiji
  Dr Miljenko Bura, Inicijator AHT foruma, osnivač Medicinske Grupe i konzultant za zdravstveni turizam, Hrvatska

  Panelisti:
  ▫ Predstavnik MRRFEU
  Hrvoje Galičić, HBOR, Hrvatska
  ▫ Ministarstvo zdravstva RH
  Nikola Antović, sekretar ministarstva, Ministarstvo zdravstva, Crna Gora
  ▫ Vedran Marčinko, savjetnik ministra zdravstva Federacije BiH

 • Moderator:
  Damir Novotny, Direktor, T&MC Group, Hrvatska
12:30-12:45
 • Prezentacija projekata
12:45-13:45
 • Panel: HRANA KAO RESURS U (ZDRAVSTVENOM) TURIZMU

  Panelisti:
  ▫ Tugomir Majdak, državni tajnik, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska
  ▫ Dr Mladen Golubić, medicinski direktor, Center for lifestyle medicine, Cleveland Clinic, SAD
  ▫ Dr Zvonimir Šostar, ravnatelj, Nastavni zavod "Andrija Štampar", Hrvatska
  ▫ Diana Gluhak-Spajić, HEALTHY MEAL
  Zvonimir Novak, Hrvatski klaster konkurentnosti PPS i EUVITA Cluster, Hrvatska
13:45-14:45
 • Ručak
14:45-15:30
 • Prezentacija projekata
15:30-17:00
 • Panel: SPORTSKA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA U BRENDIRANJU TURIZMA

  Panelisti:
  Marin Čilić, profesionalni tenisač, Hrvatska
  Sanda Čorak, Dr.sc., potpredsjednica, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska
  Ivan Herak, Dr.sc., posebni savjetnik ministra turizma, Hrvatska
  Connie Li, CSEBA, predsjednik Azijske i Pacifičke regije, Kina
  Marijan Kustić, izvršni direktor, Hrvatski nogometni savez, Hrvatska, TBA
  Damir Knjaz, Dr. sc., Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
  Igor Jukić, Dr. sc., Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet, Hrvatska

 • Moderator:
  Ranko Ćetković, pomoćnik glavnog tajnika, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska
17:00-18:30
 • B2B umrežavanje

 

Zatvaranje investicijskog foruma