DR. MILJENKO BURA

DR. MILJENKO BURA

Ass. Prof. Doc.dr.sc. Miljenko Bura, doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kao pozvani predavač, Miljenko je održao predavanja na više od 100 medicinskih kongresa i na međunarodnim konferencijama o medicinskom turizmu u Barceloni, Londonu, Veneciji i Erdinama. Miljenko je član Europskog društva za glavu i vrat, Američkog udruženja endokrinih kirurga, Europskog društva endokrinih kirurga Hrvatske, Američke akademije za otorinolaringologiju i H&N kirurgiju (konzultant).

Već sedam godina dr. Bura je inicijator i promotor razvoja zdravstvenog i medicinskog turizma u Hrvatskoj. Osnivač je i predsjednik Udruge za razvoj medicinskog turizma u Hrvatskoj (2009.-2013.); osnivač konzultantske tvrtke Medicinska Grupa d.o.o., specijalizirane za projekte zdravstvenog turizma; osnivač turističke agencije Medicinska Mreža d.o.o., specijalizirane za zdravstveni turizam; osnivač web stranice www.cromedicalnetwork.com. Osim toga, bio je direktor konferencije Međunarodne konferencije medicinskog turizma i turističke medicine u Hrvatskoj (2009.-2011.). Od listopada 2014. do travnja 2016. godine Bura je bio na mjestu pomoćnika ministra zdravstva odgovornog za razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.

Sada je predsjednik Klastera zdravstvenog turizma u Zagrebu.

Informacije o govorniku

Dr. Miljenko Bura, inicijator Foruma, konzultant, predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Zagreba

Država

Hrvatska

Uloga

Govornik, Inicijator AHT Foruma