Dr. MLADEN GOLUBIĆ

Dr. MLADEN GOLUBIĆ

Dr. Mladen Golubić pridružio se Cleveland Clinic Wellness Institutu 2009. nakon završetka obuke u internoj medicini u Huron Hospital bolnici. On je trenutno direktor u centru - Center for Lifestyle Medicine, u Wellness institutu Cleveland klinike. Dr. Golubic je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao je na istom sveučilištu, nakon 5 godina poslijedoktorskog studija dobio je stipendiju Instituta za biologiju Max-Planck u Njemačkoj na području imunogenetike. Certificiran je od strane Američkog odbora za internu medicinu i Američkog odbora “Lifestyle Medicine”. Njegovi posebni interesi uključuju lifestyle medicinu s posebnim naglaskom na način života za kardiovaskularne bolesti i vrste raka povezane s načinom života. Dr. Golubić će nam govoriti o najnovijim trendovima u "lifestyle medicini" koja sve više postaje i dio ponude zdravstvenog turizma.

Dr. Golubic bio je projektni znanstvenik na klinici Cleveland u odjelima za molekularnu biologiju (1992-1995), Institut za neurokirurgiju i tumore mozga (1995.-2006.) te je održao predavanja i edukaciju u okviru Centra za integrativnu medicinu (2003-2006). On je autor više od 40 recenziranih članaka, 5 poglavlja u knjigama, brojnih članaka o komplementarnoj i alternativnoj medicinskoj terapiji za WebMD i recenzirao je nekoliko znanstvenih časopisa. Dr. Golubic objavio je video zapise za vježbe joge i knjigu za trenere joge u sklopu American Yoga Association u periodu između 1993 i 1995 godine. Kao glavni istražitelj, Dr. Golubić dobio je stipendije od različitih nacionalnih organizacija za temeljne znanosti i klinička istraživanja, uključujući Nacionalne zdravstvene ustanove za rad njegove grupe na području terapijske modulacije upale bolesnika s malignim tumorom mozga putem prehrane i pristupa biljnoj medicini.

Informacije o govorniku

Dr. MLADEN GOLUBIĆ - direktor u centru - Center for Lifestyle Medicine

Država

SAD

Uloga

Govornik